پيروزي اصلاح‌طلبان بدون اجماع امكان‌پذير نيست

جميله كديور نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم كه اكنون مسئول كميته بانوان ستاد انتخاباتي كروبي است در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، گفت: به نظر من هدف اصلي اصلاح‌طلبان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري است و اين پيروزي امكان‌پذير نيست مگر اينكه اصلاح‌طلبان بر روي يك كانديدا اجماع كنند اگرچه اين مسئله بدان معنا نيست كه كانديداي متعدد اين جريان را در اين مقطع، نفي كنيم.
كديور به تعدد كانديداهاي اصلاح‌طلب اشاره كرد و افزود: اين اتفاق مباركي است چرا كه اين امر بلندگويي است براي بيان ديدگاه‌هاي كانديداهاي اصلاح طلب در اين مقطع؛ اما به هر حال بايد يك سقف زماني بگذارند تا در اين سقف زماني، در نهايت به مكانيزمي كه مورد قبول هر سه كانديداي اصلاح طلب است، دست يابند.
وي در خصوص نقدهاي اخير خود نسبت به عملكرد خاتمي، گفت: بالاخره ديدگاه‌هاي انتقادي را بايد هر فعال سياسي نسبت به مسائل پيرامون خود داشته باشد؛ نه روي شخصيت‌ها، بلكه بر روي برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته آنان بايد انتقاد داشته باشد.
رئيس كميته بانوان ستاد انتخاباتي كروبي در ادامه تاكيد كرد:‌ بايد كارنامه‌ و عملكرد هر يك از كانديداها را مورد بررسي قرار دهيم و پس از آن ارزيابي و نقد خود را به صورت منصفانه به آنان ارائه كنيم.
كديور با اشاره اعلام كانديداتوري خاتمي،‌ كروبي و احتمالا ميرحسين، تصريح كرد: هر سه بزرگوار براي من عزيز هستند و به آ‌نها احترام مي‌گذارم و اصلاح‌طلبان اگر بر روي هريك از اين سه نفر به وحدت نظر برسند بايد بر روي آن تمكين كرد اما در حال حاضر شخصا با كروبي و ستاد ايشان در حال همكاري هستم.
همسر وزير ارشاد دولت خاتمي درباره مؤلفه موفقيت كانديداي موردنظر خود گفت:‌ شانس پيروزي يكي از مؤلفه‌هايي است كه يك فعال سياسي براي فعاليت خود مدنظر قرار مي‌دهد چراكه مؤلفه‌هاي ديگري در اين زمينه وجود دارد؛ از اين رو من در جمع‌بندي كلي چند محوري كه مورد نظرم بود به اين رسيدم كه از كروبي حمايت كنم.
وي با اشاره به حضور خود در شوراي برنامه‌ريزي ستاد انتخاباتي كروبي، اين ستاد را در عمل فراجناحي دانست و گفت: حضور من و آقايان كرباسچي، رهايي، عبدي، رحماني و كساني كه به طور مستقيم در ستاد فعاليت مي‌كنند، نشان‌دهنده آن است كه اين عضويت و راي حزب اعتماد ملي است.
نماينده اصلاح طلب مجلس ششم با بيان اينكه در اين شوراها عملكرد كروبي را مورد توجه قرار مي‌دهيم، افزود: با توجه به شرايط روز جامعه اگر هدف ما پيشبرد اصلاحات است معتقدم با توجه به پيشينه و عملكرد قبلي كروبي شايد بهتر بتوانيم اهداف اصلاح‌طلبانه را با رياست جمهوري كروبي مورد حمايت قرار دهيم.
انتهاي پيام/
گفت‌وگو با فارس؛