یک ترور و این همه آشفته گویی

اظهارات شمخانی درمورد ترور #شهید_فخری‌زاده قابل تامل ست. بطور خلاصه ایشان گفته اند:
۱.سیستم‌های اطلاعاتی کشور بادقت احتمال وقوع و محل بروز احتمالی حادثه علیه ایشان را پیش بینی کرده بودند.
۲.بدلیل تواتر اخبار درطول ۲۰سال، جدیت مورد نیاز اعمال نشد.
۳.کسیکه این طراحی را کرده برای ما مکشوفست، کیست و سابقه اش چیست.

••••••••

اگر آنچه دبیر شورایعالی امنیت ملی گفته، صحت داشته باشد و«محل وقوع» احتمالی حادثه پیش بینی شده بوده و«هویت و سابقه» طراح ترور هم مکشوف بوده، باید تاسف خورد که بدیهی ترین الفبای امنیتی یعنی عدم استفاده از مسیری واحد از سوی نهاد تامین کننده امنیت رعایت نشده و اقدامی جهت مقابله با طراح ترور صورت نگرفته است. و به دلیل استمرار تهدید طی بیست سال گذشته، موضوع هم جدی گرفته نشده است!

•••••••••

بعنوان دانش آموخته دو حوزه سیاست و رسانه، به مسئولین محترم پیشنهاد میکنم به جای اظهارات نسنجیده، در چنین موضوعات مهم امنیتی، فردی مطلع در حوزه امنیت و تروریسم و ضدجاسوسی را بعنوان سخنگو، جهت پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها معرفی کنند تا شاهد اینهمه آشفته گویی و پرگویی نباشیم.
چنین اظهاراتی آن هم از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی تعجب انگیزست و به نظرم جای آن دارد که وزارت اطلاعات و همینطور اطلاعات سپاه پاسخگوی جدی چنین شبهاتی باشند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)