شنیده های غیر رسمی

شنیده های غیر رسمی حاکی از انتخاب فردی از جریان غیراعتدالی و غیراصلاح طلب به جای اسحااق جهانگیری در سمت معاون اولی ست. بر اساس همین شنیده ها، این تغییر به دلیل اختلاف نظر در انتخاب تیم اقتصادی دولت جدید است. اگر این تغییر و انتخاب فرد جدید به جای #جهانگیری جدی باشد، این یعنی دهن کجی به رای ۲۴میلیون نفر.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)