یاد محمد حیدری گرامی

تردیدی نیست که خلاء برخی به این زودیها و به راحتی قابل جبران نیست. محمد حیدری از جمله آن افراد بود. روزنامه نگاری بزرگ و متواضع با دانشی فراوان و ادعایی کم از نسل روزنامه نگارانی که می بایست از آنها درس فراوان گرفت. دو ماه قبل برای موضوعی از طریق یکی از صفحات مجازی سوالی از او داشتم و چه بی ادعا هرآنچه می دانست را در اختیارم گذاشت. ابراز امیدواری کردم که کاش خاطرات دوران روزنامه نگاریش را می نوشت و در اختیار نسل جوان روزنامه نگار می گذاشت. امید داشتم مجالی پیش بیاید تا حضوری او را می دیدم. نمی دانستم این آخرین گفتگوی ما است. در پایان گفتگوی مجازیمان نوشت:
امیدوارم خیلی زود به خانه تان ( ایران ) بازگردید . کشور به وجود افراد متعادل و واقع گرا بیش از هر زمان دیگر نیازمند است...
ای کاش قدر انسانهایی چون محمد حیدری در زمان حیات شان خوب دانسته می شد. بزرگداشت پیش کسوتان حوزه های مختلف حداقل کاریست که نهادهای دولتی و غیردولتی می توانند در زمان حیات افرادی چون حیدری انجام دهند.
روحش شاد و یادش گرامی
خداوند ایشان را مشمول رحمت خویش قرار دهد و به خانواده ایشان صبر عطا کند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)