نوروز مبارک

هزاران تبریک برای لحظه ای که ۳۶۵ روز سال در انتظار رسیدن آنیم. مگر آن را دریابیم تا سال خود را خوب بسازیم.
نوروزتان مبارک

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)