#انقلاب۹۶!؟

یکی از اتفاقات مثبت این ایام، فعال شدن فعالین سیاسی در توییتر است. ظاهرا بسیاری که از جریانهای مختلف سیاسی هم هستند به اهمیت شبکه های اجتماعی خصوصا توییتر پی برده اند. انتظار هم می رود با نزدیک شدن به زمان انتخابات این حضور پررنگ تر شود.
الان صفحه توییتر خانم مرضیه وحیددستجردی را دیدم که یک ماهی است که صفحه اش راه افتاده. دو توییت اخیرش هم مزین به هشتگی تامل برانگیز است: #انقلاب۹۶
دوستانی که علم سیاست خوانده اند حتما می دانند که انقلاب بار معنایی خاص خود را دارد. نمی دانم منظور ایشان از این هشتگ چیست؟ ولی هرچه باشد بسیار معنادار است. خدا بخیر بگذراند!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)