دایره محدود نشست های سیاسی

اینکه جبهه مردمی نیروهای انقلاب بتواند نشستی باحضور سه هزارنفر برگزارکند اتفاق خوبیست.
ولی آیا این آزادی عمل برای نیروهای اصلاح طلب هم فراهم است؟
سالهاست که این امکان برای برگزاری هرنوع نشستی فراگیر برای جمعی که خود را اصلاح طلب می داند و به الزامات فعالیت مسالمت آمیز متعهدست، وجود ندارد.
سالهاست که فشارهای پیدا و پنهان فعالیت سیاسی را حق گروهی خاص می داند و ظاهرا امتیازی برای دیگران.
سالهاست که برای برگزاری هر نشست و تجمعی در چارچوب قانون یا مجوزی صادر نمی شود و یا اگر صادر شود با هزار اما و اگر و شرط های غیرقابل قبول.
سالهاست که دایره مشارکت و فعالیت سیاسی برای اکثریتی فقط به معنی حضور در پای صندوق های رای است...
سالهاست که سیاست گرد و غبار پیری بر سرش نشسته است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)