کویر وحشت

گفتگوی دکتر میر پزشک معالج مرحوم کیارستمی خواندنی است. اگر هنوز فرصت خواندن پیدا نکرده اید، حتما بخوانید. می گوید: اگر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتم به ستاره‌ها و باران سلام همه را میرسانم
و دوباره همان آدم قبل از این ماجراها می‌شوم.

بشخصه از اظهارنظرها و برخوردهایی که طی این مدت با ایشان و جامعه پزشکی کشور شده، و کویر وحشتی که برای وی ساخته شده، متاسف شدم.

با کمال تاسف، ما مردمی هستیم که در میانه صفر و صد ، حد وسط و اعتدال نداریم.محدود به قشر خاصی هم نمی شود. بیماری همه گیر است...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)