روحانی، موسیقی و انتقاد از جنتی

بعنوان کسی که به آقای روحانی رای داده و درحد بضاعت محدود خود برای انتخاب شدنش در شرایطی که بسیاری بذر ناامیدی می پاشیدند، تلاش کرده و درعین حال دیدگاه انتقادی خود را پس از انتخاب وی حفظ کرده، معتقدم صحبت های دیروز ایشان در جمع پزشکان بمناسبت روز پزشک، اگر چه از جهت دفاع از موسیقی و انتقاد از خودسری های جماعتی که برای خود قانون وضع می کنند و مردم را از شنیدن موسیقی منع می کنند، مهم و قابل توجه بود و هست؛ ولی انتقاد از وزیر کابینه خود در جمعی عمومی را قابل دفاع نمی دانم. بر این باورم که اگر انتقادی به مواضع و صحبت های آقای جنتی وارد بود (که هست)، جای چنین سخنانی در هیات دولت یا نشست خصوصی است، نه در اجتماعی عمومی شامل پزشکان که تلقی سخنرانی انتخاباتی از آن بشود.
به نظرم زمان، زمان صحبت های شورانگیز نیست، هنگام انجام برخی وعده هایی است که در انتخابات داده شده و مردم منتظر آن هستند...
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)