قدری اندیشه!

سالهاست کشور دچار چرخ باطلی از نفرت پراکنی و بداخلاقی و دریدگی سیاسی-اجتماعی شده است. در ایجاد این فضا جریان های مختلف سیاسی، رسانه های گوناگون، شخصیت ها، موافقین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی جملگی دخیل بوده اند. این فضا سالهاست که ساحه سیاسی-اجتماعی و فرهنگی کشور را آلوده کرده است.
نه فقط تندروی های اول انقلاب، که افراط در این ایام نیز، از سوی هر جریان و گروهی که باشد، قابل نقد و بررسی و مردود است. اگر در کژاندیشی ها و کژرویها دخیل بوده ایم، با معذرت خواهی (هرچند خیلی از زخم ها را ترمیم نمی کند) از آنها که آسیب دیدند و آمادگی برای پاسخگویی در قبال اقداماتی که انجام شده، شرایط را به سمت فضایی آرام که تنها نیاز جامعه ما در منطقه پرالتهاب امروز است، عمل کنیم.
وقت آنست با پذیرش اشتباهات، شروع تازه ای داشته باشیم. هیچ اشتباهی با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود.
می توانیم در قبال اظهارات آیت الله منتظری در نوار صوتی ای که جدیدا منتشر شده یا زمان انتشار آن، دیدگاه موافق یا مخالف خود را داشته باشیم، ولی این موضع، اصل مسئله را و اتفاقاتی که رخ داده، را تغییر نمی دهد. بهترین راه، توضیح مستند و بدون انگ و اتهام کسانی است که تحلیل متفاوت دارند.
اخلاق، گم شده امروز جامعه ماست. قبل از آنکه آثار بداخلاقی بیش از این گریبان جامعه ما را بگیرد، اندیشه کنید.
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)