مرد تنهای شب

اگر مصداقی برای شعر مرد تنهای شب بود، بدون شک یکی از مصادیقش خواننده آن حبیب بود.
کاش این مجال را می یافت که در ایران و برای مردم خود در خاک وطن بخواند.
کاش مسوولین سعه صدر بیشتری داشتند و می گذاشتند مردم ما هم از هنرمندان خود مثل همه جای دنیا لذت ببرند و محدودیت ها را از عرصه فرهنگ و هنر حذف می کردند.
کاش گشایشی حاصل می شد که قدر اهل هنر و فرهنگ در زمان حیاتشان دانسته می شد نه در فراقشان.
کاش سیاست را به اهلش واگذار می کردند و همه چیز را از زاویه سیاست نمی دیدند.
کاش نگاهی به وفور موسیقی های زیرزمینی داشتند و می گذاشتند کنسرت های موسیقی متناسب با سلایق مختلف در سالن های موسیقی برگزار شوند.
کاش...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)