پیامی از سر تواضع و مهر برای شرکت در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی

حذف مجتهدان خوش نام و مورد وثوق ملت ایران در انتخابات خبرگان و نیز حذف فراگیر نامزدهای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گرچه رقابت واقعی و حقیقی را منتفی نموده است، لکن این همه التهاب و بدزبانی و ناسزاگویی که از جبهه اصول گرایان به گوش می رسد؛ نشانه روشنی از عدم اطمینان به پیروزی این جریان و گواه صادقی است که آنان هم به خوبی می دانند که پایگاه وسیع مردمی و ملی ندارند. هرچند هیچ استبعادی ندارد که همچون برخی ادوار سابق از رویه هایی که می شناسند استفاده کنند، دست به ابطال صندوق های رای بگشایند، نماینده منتخب مردم را حذف و نماینده ای از کاروان رای بازمانده را به مجلس بفرستند.

با همه این ماجراها و تجربه های تلخ و فراموش نشدنی، صدای خردمندی و درایت و آینده نگری از جبهه اصلاح طلبان به گوش می رسد. دعوت مردم به شرکت در انتخابات ، تا جایی که زندانیان اندیشه و اصلاح نیز از مردم دعوت کرده اند تا در انتخابات شرکت کنند و به تمامی نامزدهای معرفی شدهٔ فهرست اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رای دهند، خود شاهدی بر درخشش این خردورزی و آینده نگری است.

گام نخست پیوستگی و همبستگی خردمندانه اصلاح طلبان، کشور و ملت ما را از فاجعه ای بزرگتر از دولت سابق رهانید. گام دوم می تواند موجب ارتقا و اعتلای کشور و ملت شود.

ما که سابقه نمایندگی دوره نخست و دوره ششم مجلس شورای اسلامی را داریم، با تواضع اعلام می کنیم که شرکت همگی هموطنان در انتخابات و ترجیح فهرست اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ، با تاکید بر رای دادن به تمامی نامزدهای هر دوفهرست،می تواند ستاره امید را در افق آینده کشور و ملت ایران درخشان نگاه دارد.

جمیله کدیور(نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی)

سید عطاالله مهاجرانی (نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی)

جمیله کدیور | لینک ثابت