داعش و شیعه کشی

در توییترم شروع کرده ام به اختصار نکاتی در مورد داعش می نویسم. امروز شماره ۷ آن را نوشتم:

۷.کشتار شیعیان و تخریب اماکن شیعی در راس اقدامات داعش است. انفجار مرقد سیده زینب (س) در همین راستا بود.

https://twitter.com/kadivarj

جمیله کدیور | لینک ثابت