مصر از زاویه ای دیگر

کتاب مصر از زاویه ای دیگر که پیش از این دو بار توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده بود، توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد. این کتاب حاصل اولین سفرم به عنوان روزنامه نگار به مصر جهت شرکت در اجلاس وزرای خارجه غیر متعهدها و چندین گفتگو با شخصیت های سیاسی، مطبوعاتی، علمی و دینی از جمله عمرو موسی، حسنین هیکل، فهمی هویدی، ابراهیم شکری و مرحوم امام محمدغزالی است.
آدرس سایت امید ایرانیان
http://omid-iranian.ir/
آدرس اینستاگرام امید ایرانیان
https://www.instagram.com/omidiranian_publications/


برای تهیه کتاب می توانید از طریق نشر ققنوس (شماره تماس: ٦٦٩٦٩١٤٤) یا آنلاین اقدام کنید.
http://www.qoqnoosp.com/Search/64

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)