آغاز توزیع کتاب های انتشارات امیدایرانیان

توزیع کتاب های انتشارات امید ایرانیان آغاز شد.
بیش از ده عنوان کتاب امید ایرانیان در راه توزیع....
برای اطلاع بیشتر می توانید به اینستاگرام انتشارات ‫‏امید‬ ایرانیان
https://www.instagram.com/omidiranian_publications/
یا سایت این انتشارات
http://omid-iranian.ir/
مراجعه کنید.
توزیع کتابها توسط ققنوس انجام خواهد شد.
شماره تماس ققنوس:
۶۶۹۶۹۱۴۴

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)