عربستان سند ارایه دهد

محمد نمر، برادر شهید نمر، به خوبی نشان داده که شیوه ای خردمندانه و مدبرانه در برابر شهادت مظلومانه برادرش برگزیده است. او بلافاصله پس از اعلام اعدام شیخ نمر

۱- از مردم خواست که اعتراض خود را مسالمت آمیز برگزار کنند و به خشونت دامن نزنند.

۲- وقتی اخبار حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران منتشر شد، گفت: از عواطف معترضان تشکر می کنم، اما حمله به سفارت و کنسولگری را محکوم کرد و تاکید کرد که کشور خود را دوست دارد.

۳- نامه ای به مقامات عربستان نوشت و درخواست کرد که جسد شیخ نمر برای تدفین و مراسم ماتم به خانواده اش تحویل داده شود. به این نکته هم اشاره کرد که باید بر حسب وصیت شیخ نمر اقدام شود.

۴- اعلام کرد که در تمامی جلسات محاکمه برادرش حضور داشته و دادستان مطلقا سندی مبنی بر دخالت شیخ نمر در اعمال خشونت آمیز ارائه نکرده است.

با توجه به اینکه مقامات عربستان بسیار بر عدالت و شرع و اجرای احکام الله و شفافیت تاکید کرده اند، خوب است به این ادعای بسیار مهم محمد نمر پاسخ بدهند و اسناد خود را در مورد دخالت شیخ نمر در اعمال مسلحانه تروریستی و قتل افراد ارائه دهند!

اگرچه فعلا عربستان و چند کشور کوچک وامدار آن، از اقدام خام و نسنجیده چند جوان در حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در مشهد و تهران بهره برداری می کنند، ولی قطعا فضا به این ترتیب باقی نخواهد ماند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)