حج و حوادثی که تکرار می شوند

سیزده سال پیش در مراسم حج تمتع شرکت کردم و شاهد خیل گستره حجاج بودم. در همان سال نیز جمعیت در زمان برگزاری رمی جمرات چنان انبوه شد که امکان بروز حادثه ای مشابه حادثه امسال پیش آمد. همسرم و جمعی از مردان کاروان وضعیتی سخت را در زمان رمی تجربه کرده بودند. برخی حجاج وقتی برگشتند بخش هایی از لباس احرام خود را از دست داده بودند و حکایت های خود را از وضعیتی که می شد بهتر مدیریت شود می گفتند. قطعا کسانی که تجربه حج دارند چنین فضایی را شاهد بوده اند.
شش سال پیش همین وضعیت موجب کشته شدن ۳۴۶ حاجی زمان رمی جمرات شد.
و امسال هم متاسفانه حادثه تلخ کشته شدن بیش از ۸۰۰ مسلمان که با هزار امید و آرزو راهی حج شده بودند رخ نمود.
هرچند چنین اتفاقی ممکن است در هرجایی رخ دهد ولی وقتی حادثه در شکل های مختلف تکرار می شود و منجر به آسیب های جدی به جامعه مسلمان می شود ضرورت بررسی همه جانبه آن بیشتر از پیش آشکار می شود. اگر چه دولت عربستان بخشی از حجاج را تا این لحظه مسوول عدم رعایت موازین امنیتی و دستورالعملها کرده که موجب چنین حادثه ای شده اند و در برخی شبکه های اجتماعی هم موج های تبلیغاتی راه انداخته شده، ولی سوء مدیریت دست اندرکاران حج عربستان را نمی توان نادیده گرفت. چه در حفظ امنیت حجاج، چه در مدیریت بحران و چه در رسیدگی به وضع مصدومان پس از حادثه.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)