روابط آسیب دیده ایران و اعراب

سال ها قبل با جمعی از دوستان فعال در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از هنرمند، نویسنده، روزنامه نگار، مترجم، تاجر و فعال سیاسی اقدام به تشکیل موسسه ایران و عرب برای نزدیک کردن دیدگاههای افکار عمومی و نخبگان ایران و اعراب نمودیم. در همین زمینه نشست هایی برگزار شد، مقالاتی منتشر گردید و اقدام به ترجمه متونی از زبان عربی کردیم. از طرف مقابل هم چهره هایی شناسایی شد که همین اقدام را در طرف مقابل انجام دهد. به نظرم این تشکل و فعالیت هایش، اقدامی مفید بود که به موازات اقدامات دولتمردان در حد و اندازه خودش موثر بود.
متاسفانه طی چند سال گذشته نگاه طرفین نسبت به یکدیگر به سمت تخاصم بیشتری سوق یافته و تبلیغات منفی که بیشتر جنبه قومی نژادی دارد بر نگاه نخبگان حاکم شده است. نوشته های مختلف طرفین در شبکه های اجتماعی بازتاب چنین نگاهی در بین دو طرف است.
چندی قبل در نشستی متشکل از جمعی از متفکرین و سیاسیون جهان عرب شرکت داشتم. متاسفانه موج منفی حملات نسبت به ایران غیرقابل تصور بود. به نظرم در کنار اقدامات دولتمردان ایران، باید سازمانهای غیردولتی و فعالان مدنی در حوزه های مختلف فعال شوند و این فضای مسموم حاکم بر جهان عرب را خنثی سازند. این فضا خصوصا بعد از توافق هسته ای ایران و ۵+۱ تشدید شده است. تصور نخبگان و دولتمردان عرب همه تکرار یک وهم ، نگرانی و هراس بود: هیمنه و سلطه ایران و شکل گیری امپراتوری فارس! بر منطقه، با اطلاعاتی مخدوش که ظاهرا برخی مخالفین ایرانی در احتیارشان گذاشته بودند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)