مبارک بادت این سال و همه سال

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز (سعدی)

سال ۹۳ با همه تلخی و شیرینی هایش رو به پایان است. امید آنکه سال ۹۴ برای همه مملو از سرور و سلامتی و سرفرازی باشد.

در این ساعات پایانی سال، حالی خوش برای همه در همه احوال آرزومندم.

یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

جمیله کدیور | لینک ثابت