فقط خاطره ها می مانند

بزرگ خاندان کدیور، عموی گرامیم ایرج کدیور به رحمت ایزدی پیوست.

خداوند آن مرحوم را مشمول رحمت و مغفرت خود کند.

از همین جا به همه خاندان کدیور بخصوص همسر، فرزندان، برادران و خواهران آن مرحوم تسلیت می گویم.

وقتی زنگی به صدا در می آید و خبر در گذشت عزیزی را به همراه دارد، بخصوص اگر امکان حضور در مراسم را نداشته باشی، فقط ناگزیری به خاطره ها و عکس ها رجوع کنی و ...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)