تلاش یا نتیجه؟

همیشه چه در کارهای شخصی و چه در امور دیگر به جای نتیجه صرف، به مجموعه تلاشهای انجام گرفته توجه می کنم. برای همین از شکست های ظاهری ناامید نمی شوم. به فرزندانم هم همیشه گفته ام برایم مهم اینست که تلاشتان را درحد توانتان انجام دهید. نتیجه هر چه شد، شد.

حالا در رابطه با ‫فوتبال‬ و سایر مسابقات هم به نظرم همین داوری را باید داشت. مهم تلاش تیم ملی فوتبال ‫ایران‬ بود که در حد اعلی و بهترین شکل ممکن تلاش خود را بعمل آورد. هرچند نتیجه نهایتا به پیروزی تیم رقیب منجر شد. این شکست، نه از ارزش تیم ملی و مربی آن کاست و نه در نگاه ورزش دوستان ایرانی نسبت به تیم ‏ملی‬ خللی ایجاد کرد.

برای همین به فوتبالیست های زحمتکش تیم ملی ایران و مربی توانمندش خسته نباشید می گویم. بچه ها ‫‏متشکریم‬!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)