آقای ‏مطهری‬ متشکریم

نطق امروز علی مطهری سرشار از ناگفته ها بود.
مثل همیشه صریح اللهجه و همه جانبه.
از اهل سنت گرفته تا محصورین. از نقد دولت و قوه قضاییه تا طرح این موضوع که اگر بخواهیم روز ۹ دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم دیگر یوم‌الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود.
نماینده ای که یک تنه وظیفه ای که بر عهده خانه ملت است به نمایندگی از ملت بر دوش دارد و کوتاه نمی اید
مطهری سیاستمداریست که وقتی چیزی را درست بداند بدون خوشامد دیگران و پیامدهای آن کار خود را می کند و حرف خود را می زند. برای همین وی را بسیار قابل احترام می دانم.
نماینده ای که صادقانه نظرات خود را می گوید و اسیر استبداد جو نشده و نمی شود.
اقای ‏مطهری‬ متشکریم!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)