فتنه!

جریان ها، گروه ها و انسان هایی هستند که ماهیت وجودیشان وجه اثباتی دارد. در صدد کوچک کردن دیگران نیستند. برای اثبات خود، دیگران را نفی و کوچک نمی کنند. به تعبیر قران مجید: ولا تبخسوا الناس اشیاهم.

واقعیت اینست که جمعیت کثیری از مردم ایران نتوانستند نتیجه انتخابات سال ۸۸ را بپذیرند. از همین رو راهپیمایی عظیم و خاموش ۲۵ خرداد و اعتراضات بعدی رخ داد. آن جمعیت، مردم ایران بودند نه فتنه گر.

این که هنوز بعد از پنج سال و نیم هنوز بحث فتنه و ۹ دی داغ است، یعنی یک جای کار می لنگد.

وقت آن نیست که برخی چشم هایشان را بشویند و جور دیگری نگاه کنند و صدای خاموش آن جمعیت عظیم را بشنوند، محبوسین و محصورین را آزاد کنند و این آیه قران را در عمل پیاده کنند؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)