جرج جرداق

هر چند خبر درگذشت نویسنده نامدار مسیحی جرج جرداق که او را همیشه با عشق به علی می شناختم بسیار تاثرانگیز بود، ولی تاثرانگیز تر از این خبر، خواندن مطلبی بود که اشاره به وضعیت سخت زندگی وی در سالهای پایانی عمرش داشت. به گونه ای که ناگزیر از فروش کتابهای ارزشمند خود برای گذران زندگی شده بود.
گلگی وی از ناشران ایرانی که حق التحریر وی را پرداخت نمی کرده اند، تلخ و تامل برانگیز بود.
آیا جای آن نداشت که رایزنی فرهنگی ایران در این سالها به این مهم رسیدگی کند؟
یکی از وظایف رایزنی های فرهنگی در کشورهای مختلف آشنایی با مفاخر کشور میزبان است. بخصوص کسانی که علاقمند به فرهنگ و ارزشهای دینی یا ملی کشور مقابلند.
جرج جرداق که نگاهی انسانی به همه هستی داشت، و در محافل و مناسبت های مختلف کتابهایش در وصف امام علی(ع) و عدالت وی زبانزد خاص و عام بود، چرا در سالهای پایانی عمر چنین مهجور و گله مند زندگی کند؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)