اسیدپاشی در اصفهان

هرکسی که خبرهای مربوط به ‫‏اسیدپاشی‬ در ‫‏اصفهان‬ را دنبال می کند، بدون تردید نخستین سوالی که به ذهنش متبادر می شود بررسی چرایی رخ دادن چنین حوادثی است.
اگر چه اولین گمانه زنی ها و شایعاتی که منتشر شد، آنرا به موضوع ‫حجاب‬ و ‫‏بدحجابی‬ و گروههای ‫‏امر‬ به معروف و نهی از منکر و اخبار و تحولات اخیر متوجه کرد، ولی به نظرم مهمترین دلیل کسانی که اقدام به اسیدپاشی کرده اند، نه موضوع حجاب و بدحجابی قربانیان این حادثه بوده- که بر طبق گفته آشنایان و رهگذران، این افراد از حجاب و ظاهر متعارفی برخوردار بوده اند- بلکه پدید آوردن فضای ناامنی و رعب و وحشت در جامعه، بویژه در بین زنان و دختران است.
اینکه از این فضای رعب آور چه فرد یا گروههایی سود می برند و چه برنامه هایی برای آینده دارند، باید منتظر آینده بود. ولی تحولات کشورهای پیرامونی و سیاست مبتنی بر رعب آنها را نباید در چنین اوضاعی دست کم گرفت.
واکنش سریع نیروهای حافظ نظم و امنیت و موضعگیری نهادهای ‫‏امنیتی‬ و ‫‏انتظامی‬ می تواند در برگرداندن آرامش به جامعه و خانواده ها موثر باشد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)