ائتلاف بین المللی ضد داعش!

ساده انگاریست که تلقی کنیم هدف ائتلاف بین المللی ضد داعش شکست و نابودی داعش است. بسیاری از تحلیلگرن نظامی هم بر این باورند که صرف حمله هوایی نمی تواند منجر به نابود کردن این گروه شود.

از طرفی تاکید بر طولانی مدت بودن مبارزه با داعش توسط دولتمردان ‫غربی قابل تامل استِ بدین معنا که گویا اهدافی گسترده تر از داعش مدنظر است. از طرف دیگر، سرعت عمل داعش در فتح اهداف تعیین شده و بی عملی نیروهای ائتلاف در مقابله با داعشی ها در مواضع اشغال شده یا هدف حمله، ازسوی دیگر موضوع قابل توجه بعدی است.

سیاست های دوگانه ائتلاف بین المللی در مقابل سوریه و عراق نیز این باور را تایید می کند که هدف اصلی در تحولات اخیر، نمی تواند صرفا تضعیف داعشی باشد که دست ساخت خودشان است.

به نظر می رسد سه سال مقابله ناموفق با اسد علیرغم کلیه حمایت های نظامی و مادی مخالفین، غرب و متحدین منطقه ایش را به اتخاذ سیاست جدید فعلی سوق داده است. در زیر پرچم مبارزه با داعش و دامن زدن به بی ثباتی، عملا زمینه حمله به دولت سوریه هدف اصلی می تواند باشد.

اتفاقات اخیر در کوبانی، حملات دیرهنگام ائتلاف، شرط های صریح ترکیه، اظهارات مقامات سیاسی و نظامی امریکایی و سایر کشورهای غربی همه موید آن است که هدف نمی تواند نابود کردن داعش در سوریه باشد.

مراقب باشیم که آدرس اشتباه ندهیم.

در ضمن: فردا پنج شنبه ساعت ۹ صبح در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در حمایت از اهالی کوبانی تجمع است. با حضور خود نشان دهید که کوبانی تنها نیست!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)