مسافران ایران

این چند سال هرچند که دور از ‫‏ایرانم‬، ولی محبت بسیاری از عزیزان در ایران همیشه مشمول حال ما بوده است. از خانواده گرفته تا دوستان دیده و نادیده مجازی ( و البته حقیقی)، از هنرمند گرفته تا سیاستمدار، و از شاگرد گرفته تا استاد و این زبان و کلام قاصر است برای بیان سپاس از همه آنهایی که با محبت هایشان که غیر قابل وصف است ما را یاد کرده اند.

دیروز وقتی یکی یکی هدایای ارسالی از ایران را باز کردم بدون اغراق به وجد آمدم و به داشتن چنین عزیزانی در اطراف خود افتخار کردم.

در راس همه هدایا کتاب تازه ‫پدرم (منوچهر کدیور:همه مردان مصدق،۱۳۹۳، انتشارات کویر)‬ بود. هرچند هنوز ‫ارشاد‬ مجوز کتاب ‫مادرم‬ را نداده است، ولی امیدوارم مسافر بعدی با کتاب تازه مادر مرا شاد کند

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)