سپاه

شاید این هم یکی از مولفه های غریب ما ایرانیان است. در داوری سیاه یا سفید، صد یا صفر، همه یا هیچ، دوست یا دشمن عرصه داوری ماست. همانکه به زبان فرهنگ مردم با یک کشکش گرممان می شود و با یک غوره سرد.
داوری درباره سپاه هم مشمول همین حکم کلی است. اگر نسبت به رفتار سیاسی سپاه در انتخابات نقد داریم، این نقد را به حوزه امنیت ملی تعمیم ندهیم. و به نقش سپاه در اقتدار ملی و منطقه ای چشم نپوشیم.
هدف قرار دادن هواپیمای بدون سرنشین هرمس اسراییلی از اقدامات مهم سپاه بود که نسبت به آن توحه لازم مبذول شد. این دستاوردی بزرگ برای هر ملتی است که اندیشه و طمع تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال ایران را از بین برد.

جمیله کدیور | لینک ثابت