هواپیما

سالهاست وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی و دریایی مان دستخوش حوادثی است که نوعا منجر به مرگ هزاران تن از هموطنانمان می شود.
چنین حوادثی کمابیش در همه جای دنیا رخ می دهد، ولی در کشورهای دیگر اکثرا وقتی چنین حادثه ای رخ می دهد یا مسوول نامبرده خود به اشتباهش اعتراف و با استعفا از سمت خود بر این اشتباه مهر تایید می زند، یا توسط مسوول بالادست خود از کار برکنار می شود. و باید نسبت به اتفاق رخ داده شده پاسخ گو باشد.

کشور ما از معدود کشورهایی است که نه مسوول یاد شده گناه بر عهده می گیرد و نه مسوول بالادستی از پایین دستی ها بازخواست می کند. و بعد از دو سه هفته همه امور به روال عادی مشمول فراموشی می شود.

حداکثر دو سه کارمند و مدیر درجه دو و سه بعنوان تقصیرکار به مردم معرفی می شود.

و می ماند انسان هایی که قربانی ندانم کاریها می شوند و خانواده هایی که عزادار

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)