مطلب فیس بوکی امروز من

بعنوان افرادی که سالها بر روی مسایل #خاورمیانه، قضیه #فلسطین (و #لبنان) کار کرده، مقاله و کتاب نوشته، با #فلسطینیان و #لبنانی ها سر و کار داشته، و ضمن احترام به همه شعاردهندگان، بر این باوریم که شعار #نه غزه نه لبنان در سال #۸۸ توسط جمعیِ، حتی اگر از سر تاکید و توجه به مسایل داخلی بود؛ شعاری نامناسب، احساسی و البته مغایر با نظر رهبران #جنبش سبز بود و ضربه ای که به اهداف جنبش زد، هنوز پابرجاست.
به عنوان یک انسان، نه صرفا مسلمان، نه سبز، نه اصلاح طلب، نه ایرانی،فقط بصرف انسان بودن، معتقدم نمی شود نسبت به رنج و آلام دیگران در هیچ کجای دنیا بی توجه بود.
بنابراین هم #غزه هم #لبنان، هم همه مردم تحت ستم و در رنج از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب عالم...
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
تظاهرات ۲۶ جولای ۲۰۱۴ #لندن در همبستگی با مردم

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)