واکاوی تذکرات نمایندگان به وزرای چهارگانه

در شرایطی که اوضاع منطقه و بطور خاص عراق در پی حملات تندروهای داعش مخاطره آمیز و از جهات مختلف عبرت انگیز است، و اگر تدبیر و درایت لازم از سوی اقوام و مذاهب و طیف های مختلف فکری در عراق از یک سو و عوامل منطقه ای از سوی دیگر در پیش گرفته نشود، نه فقط عراق که منطقه به سمت معادلات جدیدی پیش می رود، جمعی از نمایندگان مجلس که به تندروی شهره اند، روز یکشنبه به وزرای دولت در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، فناوری ارتباطات و سیاسی تذکر داده اند. تذکرها را اگر آسیب شناسانه واکاوی کنیم رگه هایی از تفکرات خطرناک و تنگ نظرانه ای را نمایندگی می کنند که هر اندیشه و تفکری غیر از تفکری که چون این جمع بیندیشد را خطرناک تلقی می کند. از همین رو چهار محور تذکر مثل تکه های یک پازل و مکمل هم، رویکرد این طیف از تفکر را که صبغه داخلی نوعی افراط در اندیشه و عمل را نمایندگی می کند که بدنبال خود عقبه فکری منجمدی دارد، و برای آینده برنامه دارد و به گونه خام این برنامه های خود را زودهنگام رونمایی کرده است.


اولا: تذکرات یاد شده کسر شان مجلس و توهین به مردم و شعور آنها بود. همانگونه که برخی طرح ها که نمونه های آن را طی هفته های اخیر شاهد بودیم تخفیف مجلس و توهین به ملت بود، این تذکرات هم ادامه همان روند است و خوبست مجلسیان بیشتر به فکر آبروی این نهاد ملی باشند و به منافع ملی بیش از منافع شخصی و جناحی خود بیاندیشند.


دوم: تذکرات یاد شده نشانه آنست که نمایندگان محترم به چه میزان از امور اصلی و مشکلات حوزه های انتخابیه خود بی خبرند، به گونه ای که ناگزیر از مسیله سازی برای کشور می شوند. ضمن آنکه تذکرات این جمع نشانه آنست که نمایندگان به چه میزان از واقعیات کشور و محیط پیرامون خود بی اطلاعند. نه از نیاز اهل کتاب و فرهنگ و هنر برای فضای امن و آرام مطلعند و نه از نیازهای اهل دانشگاه برای دسترسی بیشتر و آسانتر به شبکه های علمی وتحقیقاتی. نه از فضای آموزش و پرورش کشور و نیازهای نسل جوان و نوجوان برای شنیدن اندیشه های جدید مطلعند و نه از فضای سیاسی کشور برای آزادی بیان و گفتار و تجمع همه کسانی که دل درگرو این خاک دارند.


سوم: نمایندگان یادشده به وزیر دادگستری جهت اهتمام جدی برای اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی تذکر داده اند. جایگاه ملی و یبن المللی خاتمی، روش و منش معتدل وی بر هیچ کسی پوشیده نیست. این تذکر سوالی جدی را به ذهن متبادر می کند که مگر چه اتفاق جدیدی افتاده که این جمع محدود چنین به تکاپو افتاده اند و ممنوعیت های سه گانه برای رییس جمهور سابق را مطالبه می کنند؟


چهارم: انتخابات مجلس در پیش است و طبیعی است که شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری که حتی اعتدال روحانی، رییس جمهور فعلی را برنمی تابند و آنرا نماد و تلاشی برای براندازی می بینند، منش و روش خاتمی را نمی پسندند و فضای آزاد و باز در حوزه های مختلف را برنتابند. این جماعت که زودهنگام در فکر چهار سال آینده برآمده اند براین باورند که باید فضای کتاب و سینما و اینترنت و آموزش و پرورش و فعالیت های سیاسی را بست تا شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری را پیروز اانتخابات آینده کند و زمینه انتخاب مجدد این جمع و هم فکران را فراهم نمود. وقتی قرار است یک نظر ، آنهم نظر این جمع مبنا باشد، باید هر چیزی که زمینه باز شدن فضا را ایجاد می کند محدود و محدودتر کرد. از تذکر شروع می کنند و معلوم نیست گام های بعدی آنها چیست.


عقلای قوم قبل از دیرتر شدن، اشاره این جمع را دریابند.
روزان

جمیله کدیور | لینک ثابت