دو رویکرد

دو رویکرد در دو شبکه خبری، یکی که مدعی اسلام نیست و دیگری که خود را منادی اخلاق و دارای رویکرد اسلامی می داند قابل توجه است.
اول: خبرنگار دویچه وله به خاطر یک توییت توهین آمیز به حجاب در حساب شخصی توییتر خود از کار در این شبکه اخراج می شود.
دوم: تلویزیون جمهوری اسلامی سالهاست مخالفین و منتقدین خود را با زشت ترین و ضداخلاقی ترین شکل ممکن در برنامه های سراسری و پربیننده بدون نیاز به پاسخگویی به هیچ مرجعی متهم و ملکوک می کند، یک طرفه نزد قاضی می رود و خوشنود و راضی بر می گردد. اتهام هایی که هرکدام مستوجب حد است به مخالفین می دهد و البته به جای بازخواست توسط دستگاه قضایی، تایید هم می شود.ساعت ها برنامه برای ضداخلاق نشان دادن مخالفین پخش می شود و مجالی برای لحظه ای دفاع در مقابل نمی گذارد.
نمونه جدید وقاحت سیمای نظام، برنامه توهین آمیز به یک خبرنگار زن مقیم خارج از ایران است. و پس از آن نوشته مجری مدعی ارزش های دینی که اتهام فحشا می زند.
دریغ از یک جو اخلاق و دین.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)