به یاد فریده ماشینی

دو سال از درگذشت دوست خوب و خواهرعزیز فریده ماشینی گذشت. ماشینی را از زمان انتخابات مجلس ششم بیشتر شناختم، زمانی که برای نخستین بار با صهبای یکی دو ماهه در جمع زنان جبهه مشارکت برای آشنایی بیشتر حاضر و با استقبال گرم او مواجه شدم. بعد از آن ماشینی را معمولا در مناسبت های مختلف می دیدم. از مراسم سیاسی که بگذریم، حضورش در مراسم مربوط به زنان پررنگ بود. بویژه برنامه هایی که سعی در ارایه تصویری مناسب و بروز از نگاه دینی به زنان داشت. آخرین بار حدود پنج سال پیش در حسینه ارشاد دیدمش که از دیگاه قران به زنان سخن می گفت و آخرین گفتگوی ما چندماه قبل از پرواز همیشگی اش بود. از بیماریش بی خبر بودم. صدایش مثل همیشه آرام بود که لبخند و آرامش همیشگی اش را از ورای خطوط ارتباطی منتقل می کرد.
این روزها که حرکت های حبابی مدافع حقوق زنان مد شده است، چقدر جای ماشینی خالی است که کف ها را کنار و به اعماق نقبی بزند.
یادش گرامی

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)