با خرمشهر آزاد شدیم

نسل ما نسلی بود که با انقلاب بزرگ شد
با شروع جنگ به صحنه آمد
با خرمشهر آزاد شد
در سالهای جنگ آبدیده شد
با پایان جنگ دوباره ساخت
به اصلاح فکر کرد
نسلی که به رغم همه هزینه ها
هنوز به آینده خوش بین است
هیچ خبری برایم شیرین تر از آزادی خرمشهر نبود، روزی که برای نخستین بار و با تمام وجود از شادی گریستم

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)