دلواپسان و یواشکی ها

اخیرا حرکتی در فیس بوک آغاز شده و مثل خیلی حرکت های عامه پسند مخاطبینی نیز به خود جلب کرده است.
معتقدم این چنین حرکت هایی فقط موجب شدت عمل در داخل هم نسبت به شبکه های اجتماعی و هم نسبت به زنان خواهد شد.
و عملا دلواپسان بهانه لازم برای دلواپسی پیدا خواهند کرد.
این مطلب را در همین رابطه در فیس بوکم گذاشتم:
همزمانی برخی حرکت های دلواپسی و یواشکی در داخل و در خارج، نشانه ای از این واقعیت است که این دو اتفاق دو روی یک سکه اند که متاسفانه به تقویت هم می انجامند و بهانه هایی که هرکدام به دست دیگری می دهند تا سرگرم باشیم و اصل موضوع را فراموش کنیم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)