مقامات درجه یک و مرزدار شهید

من که هرچه خبرها را بالا پایین کردم اثری از تسلیت مقامات درجه یک کشور (اعم از رهبری و رییس جمهور و سایر روسای قوا و وزرای مربوطه و نهادهای نظامی و سیاسی و امنیتی) در رابطه با مرزدار شهید نیافتم.

به نظرم این موضوع ۳ دلیل می تواند داشته باشد.

اولین دلیل، دلیلی خوش بینانه است که امیدوارم علت همین باشد ، و آن اینکه مسوولین درجه ۱ کشور همچنان امیدوارند که مرزبان ما زنده باشد و برای همین برای تسلیت گفتن دست نگه داشته اند.

دوم: ناشی از نگاه دیپلماتیک مسوولین است. مسوولین منتظر اعلام رسمی از سوی مقامات رسمی حکومت پاکستان و نه مقامات محلی پاکستانی هستند تا آنگاه اقدام به تسلیت گویی کنند.

سوم: یک علت بدبینانه که امیدوارم این نگاه درست نباشد. و آن اینکه تسلیت گفتن برای یک مرزدار شهید را در شان و سطح خود نمی دانند و تصورشان بر این است که موضعگیری در این رابطه در حد و اندازه استاندار یا سخنگوی وزارتخانه است که آن هم انجام شده است.

اگر ایشان خودشان را درجایگاه خانواده مرزدار شهید و سایر مرزداران می گذاشتند ، شاید می توانستند شرایط سختی که بر آنان می گذرد را درک کنند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)