نگاه


دوازده سیزده ساله بودم؛ جملات،نکته ها یا شعرهای زیبایی که می خواندم یا می شنیدم را روی در و دیوار و کمد اتاقم می نوشتم و با آنها زندگی می کردم. اولین جمله ای که نوشتم این جمله آندره ژید بود" سعی کن عظمت در نگاهت باشد نه درآنچه که می نگری".
حال بعد از گذشت سال ها به این نتیجه رسیده ام که "سعی کن عظمت هم در نگاهت باشد و هم در آنچه می نگری."

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)