صهبا

دوم آذر دخترم صهبا چهارده ساله می شود و چه لذتی برای ما بالاتر از دیدن دختری که شادی، نشاط و افتخار می آفریند.
شاید کمتر کودکی همچون صهبا کودکیش را با حضور مستقیم در سیاست سپری کرده باشد. از زمان فعالیت های انتخاباتی که تنها بیست روزه بود و صبح تا شب با من همراه می شد (و دوست خوبم خانم رستمی که بدون کمک و همکاری او امکان این فعالیت های انتخاباتی وجود نداشت و همین جا لازمست از او تشکر مجدد کنم) تا حضور در کنفرانس برلین در چهل روزگی و وحشتی که بعد از شنیدن فریادهای گوش خراش برخی حاضرین در نشست مربوطه کرد و پس از آن حضور در دادگاه و بازجویی های متعاقب آن در دو جلسه متوالی بیش از ده ساعت و تا مجلس و روزنامه اطلاعات و دانشگاه و...
رابطه من و صهبا فراتر از رابطه مادر و فرزندی، رابطه دو دوست است و در یک کلام هرچه بگویم کم گفته ام... دخترم دوستت دارم با تمام وجود
تولدت مبارک

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)