وزیر فرهنگ و فیس بوک

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز گفته اند فیس‌بوک و فعالیت در این شبکه‌ اجتماعی جزو مصادیق مجرمانه نیست. قبلا نیز مشابه این مضمون را در جایی دیگر فرموده بودند. برخی وزرا و مقامات دیگر نیز به این مهم بارها اشاره کرده اند. قطعا وقتی خود ایشان و دیگران از فیس بوک یا توییتر استفاده می کتند نشانه آنست که آن را از مصادیق مجرمانه نمی دانند. نکته مهم اینست که برای تغییر نگرش مجرمانه نسبت به این شبکه ها چه کسی باید تصمیم بگیرد. اگر شورایعالی فضای مجازی مسئولیت دارد، چرا مسئولین محترم پیشنهادهایشان را برای تغییر سیاست ها مطرح نمی کنند. طرح این موضوع اگر پشتوانه ای برای تغییر نداشته باشد، قطعا چیزی بر ارزش دولتمردان نمی افزاید. .

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)