بهار


نمی دانم چرا بعد از تعطیلی بهار و اظهار نظر دکتر عارف در مورد این روزنامه، همینجوری ناخودآگاه این شعر خیام به ذهنم رسید!
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)