سخنگوی وزارت خارجه و یک ملاحظه

این روزها به یمن صفحه فیس بوک و توییتر آقای وزیر خارجه که بسیار هم فعال است و مصاحبه های پی در پی برخی معاونین وزیر از جمله آقای عراقچی، مجال کمتری برای سخنگوی وزارت خارجه برای طرح مواضع جدید وزارت خارجه در قیاس با سخنگویان قبلی وجود دارد. بسیاری، همچون من انتظار دارند جدیدترین مواضع وزارت خانه را از زبان سخنگو بشنوند. خواسته همه ما موفقیت خانم افخم در جایگاه سخنگوی وزارت خارجه است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)