پاییز

پاییز را دوست دارم
زیباییش عمیق و رنگهایش بی بدیل است
رنگ هایی که هیچ کدام تکراری نیست
پاییز را به خاطر بی ریاییش دوست دارم
یک دنیا بی رنگی در بهار رنگ ها
پاییز فصل شادی هاست
کاش قاصدک ها هرچه زودتر پیام آور اخبار شادی بخش در این روز و شب های پاییزی باشند

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)