نقد کتاب «تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران»

امروز دوستی برایم ایمیلی در مورد جلسه نقد یکی از کتابهایم را فرستاده بود. کتابی که خیلی دوست داشتم آنرا در مجلدی دیگر تکمیل کنم و به زمان معاصر پیوند بزنم. امیدوارم مجالی فراهم شود و این خواسته را محقق سازم.
گفتم شاید مناسب باشد اینجا هم برنامه را درج کنم. کسی علاقه داشت شرکت کند.علاقمند بودم امکان حضور برای خودم هم بود که متاسفانه فعلا میسر نیست.
اطلاعیه ای که برایم ارسال شده بود در زیر آمده است:

گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع و انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میکنند:

هفتمین نشست نقد آثار جامعه شناسی تشیع

نقد کتاب
«تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران»
نوشته جمیله کدیور

ناقد: دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی
(عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
همراه با جلسه پرسش و پاسخ

زمان: دوشنبه 9 بهمن 1391- ساعت 16
مکان: دفتر انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
(نشانی: پل گیشا (نصر)- جنب دانشگاه تربیت مدرس)

پوستر برنامه به پیوست تقدیم می شود.


جمیله کدیور | لینک ثابت