عیدتان مبارک

رمضانی دیگر گذشت
خوشا به حال آنان که روز و شبهایشان در همه حال رمضانی ست و رمضان و حال و هوای آن، هیچ گاه برایشان تمام نمی شود. چشم و گوش و زبان و دل و فکرشان، رمضان و غیر رمضان ندارد
عید فطر بر شما مبارک

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)