یک مقاله و یک پیام

در پی نگارش مقاله اشکهای یک فقیه به مناسبت گرامیداشت همسر آیت الله صانعی، پیام تقدیری از سوی ایشان برایم ارسال شد.
ضمن تشکر از بزرگواری ایشان و آرزوی طول عمر با برکت ، متن این پیام در پی می آید.

jk-sanei.jpg

جمیله کدیور | لینک ثابت