یک سال دیگر

یک سال دیگر هم از عمر مکتوب گذشت. باز هم به رغم عهد سال قبل فرصتی نشد که آنچنان که شایسته بود به آن ب‍پردازیم
به قول عزیزی که دوستیش را از همان ابتدای تولد مکتوب داریم مکتوب هویتی مستقل داشت و این یکی دو سال ...؟

این بار در سالگرد مکتوب بخشی از نوشته های علی از همراهان همیشگی مکتوب را در اینجا می آورم:

"...مدت مدیدی ست که مکتوب هم کم رمق و آشفته است ! مکتوبی که برای خودش هویت مستقلی داشت


...از هر گوشه و کنار علاقمندان گرد هم آمده بودند و مکتوب خانه مان بود . خانواده ای تشکیل شده بود


کاش بازهم مکتوب هویت حقیقی و اصیلش را بیابد

امیدوارم که مکتوب زین پس فصل تازه ای را آغاز نماید . فصلی که بیش از همیشه بدان محتاجیم . فصل زندگی

توضیح واضحات سیاست و تکرار مکررات آن کار گل مناسب نوپایگان عرصه است ... چراکه


" دیگر نه آفتاب از این داغ تر می شود و نه غلام از آن رو سیاه تر "


امیدوارم مکتوب مانند همان بدایت امر سرزنده و شاداب و پرفروغ بر پای خود بایستد و ما همه بار دیگر شاهد باشیم " به شاخی دو مرغ خوش الحان نشسته "

من هم امیدوارم مکتوب در سالی که پیش روست همه دوستان گذشته را مجددا زیر سقف خود گرد آورد

جمیله کدیور | لینک ثابت