روز قدس و جنبش سبز ملت ایران

رهبران جنبش سبز طی روزهای گذشته مواضع خود را بصراحت و وضوح در باره فلسطین و روز قدس بیان کرده اند. در دیدار روز گذشته آقایان موسوی و کروبی روز قدس یکی از موضوعات مهمی بود که در باره آن بحث و تبادل نظر شد:

"حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم بویژه ملت فلسطین همواره مورد توجه ملت بزرگ ایران و امام خمینی بوده است. روز قدس تبلور حمایت مردم آزاده از ملتی مظلوم است که از سرزمین مادری خود رانده شدند و در خلال این مدت رنج ها و مشقت های بسیاری را متحمل گردیدند ملت مظلوم فلسطین علیرغم تصویب قطعنمامه های متعدد از سوی سازمان ملل متحد و عدم تمکین رژیم اشغالگر هنوز نتوانسته حق طبیعی خود را کسب نماید. قانون اساسی در اصل ۱۵۴ استقلال و آزادی را حق همه مردم جهان می داند و در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزات حق طلبانه ملت های مظلوم حمایت می کند. پرواضح است وضعیت های ایجاد شده در اثر تجاوز در دنیای امروز به رسمیت شناخته نشده و نخواهد شد. همانطور که مجمع عمومی سازمان ملل مطابق اصول اساسی حقوق بین الملل مکررا اعلام کرده است کسب اراضی با استفاده از زور مشروع نیست. لذا با تاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت از مبارزه حق طلبانه فلسطینیان و تمام تلاش های صادقانه ای که در جهت دستیابی و احیای حقوق این ملت صورت گیرد حمایت می کنیم و بر این باوریم که با ایجاد بستری مناسب و با مشارکت همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی (حق رای برابر) در یک پروسه سالم و عادلانه می توان آینده این سرزمین کهن و تاریخی را تعیین کنند و پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند».

سید محمد خاتمی نیز دیروز گفت:"دفاع از فلسطین، دفاع از انسانی ترین حق عالم است" او پیش از این نیز بصراحت گفته بود که "فکر نکنیم که منافع ملی و حیاتی در تعارض با منافع ملت های مظلومی چون ملت فلسطین است ،... ایران به خاطر آزادی خواهی و استقلال طلبی اش ، بهترین و والاترین مدافع مردم فلسطین است. مساله «یا ایران یا فلسطین» برداشت غلط یا القاء خطرناکی است که از سوی دیگران مطرح می شود...مساله قرار گرفتن ایران و فلسطین در مقابل هم مساله ای نیست که در ذهن و وجدان جامعه ما وجود داشته باشد . همه مردم ایران به فلسطین احترام می گذارند و از رنج این ملت مظلوم رنج می کشند..."

بی تردید ضروت داشت که رهبران جنبش سبز در باره روزقدس و فلسطین موضع روشنی اتخاذ کنند تا زمینه ابهام و طرح مواضع و شعارهای انحرافی بر طرف شود. واقعیت این است وقتی ملتی برای آزادی و کسب حقوق تضییع شده خویش مبارزه می کند، نمی تواند به سرکوب و غصب حقوق مردم سایر نقاط جهان بویژه ملت رنج کشیده فلسطین بی تفاوت باشد.

دولت اسراییل امروزه نماد حکومتی است که می کوشد یک ملت را از تمامی حقوق بدیهی و اساسی خویش محروم کند. البته به اعتبار و مدد شبکه های متعدد و متنوع خبری و لابیهای پرنفوذ صهیونیست ها در تمام جهان از یک سو و اظهارات و سیاستها و شعارهای غیر مدبرانه ، تامل برانگیز و مشکوک دولتمردان ایران طی سالهای اخیر از سوی دیگر، خود را مظلوم نشان می دهد. در این فرایند هیچکس به اندازه کسانی که با ماجراجویی و طرح مسایل مشکوک مثل انکار هولوکاست و محو اسراییل از سویی و دوستی با اسراییل از سوی دیگر موضع گیری کرده اند، به رژیم اسراییل خدمت نکرده است. بیهوده نیست که مقامات سابق موساد از پیروزی مهندس موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ناخرسند بودند و حتی اعلام کردند که هیچکس مثل احمدی نژاد به اسراییل خدمت نکرده است.

در سال گذشته شاهد طرح شعار ها و موضعگیری هایی بودیم که به شدت موجب ایجاد شبهاتی در بین افکار عمومی جهان خصوصا فلسطینیان و جهان عرب شد. به گونه ای وانمود شد که گویی ملت ایران و جنبش سبز نسبت به رنجهای ملت فلسطین و لبنان حساسیت ندارد و تنها در فکر کشور و ملت خویش و حقوق از دست رفته خود است.

به رغم تلاش رسانه های حکومتی و محافل پیدا و پنهان سیاسی - امنیتی حاکم برای بی تفاوت نشان دادن سبزها به سرنوشت ملت مظلوم فلسطین، موضعگیری آقایان خاتمی، موسوی و کروبی در آستانه روز قدس نشان داد که آن شعارها و مواضع ربطی به رهبران جنبش سبز و جمع زیادی از طرفداران جنبش ندارد و حداکثر می تواند موضع بخشی از فعالان سیاسی تلقی شود که با توجه به تنوع و گستره رنگین کمانی جنبش سبز منعکس کننده مواضع طیفی از طیفهای زیر مجموعه جنبش بوده است.

حساسیت اوضاع و شرایط بغایت امنیتی حاکم که طی روزهای گذشته نیز بر حجم آن افزوده شده - و گویی نشان از آن دارد که محاسبه شده برای در خانه نشاندن سبزها با تمام توان بسیج شده- می طلبد که همگان بسیار سنجیده و همگام با سیاستهای اعلام شده از سوی رهبران سبز در روز قدس عمل کنند، والا هر عمل نسنجیده و تحریک آمیزی می تواند به بهای آثار غیر قابل پیش بینی برای جنبش و رهبران آن تمام شود.

جمیله کدیور | لینک ثابت