تولد مکتوب

24 آذر ماه 1383 مکتوب را شروع کردیم. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد! البته چنان که دوست داشتیم، نتوانستیم مرتب روز نوشت بنویسیم. در مورد من که انگار اکنون فصل نوشت شده است! جنبش سبز ملت ایران و فعالیت های انتخاباتی موج عظیم تاریخی بود که ما را با خویش برد...
در این پنج سالی که از عمر مکتوب می گذرد، میلیون ها نفر از مکتوب بازدید کرده اند، ده ها هزار نفر برای ما کامنت نوشته اند و در یک کلام مکتوب را از خودشان دانسته اند، در واقع امر هم مکتوب متعلق به همه خوانندگان مکتوب است.
امیدوارم ازین پس بتوانم بیشتر بنویسم. هرچند در این زمانه که "از منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد"،گاهی سکوت نیز معنای خود را داراست.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (11)