فرصت تاریخی!

همه می دانیم که انقلاب اسلامی با تکیه بر حضور مردم به پیروزی رسید. فرد هالیدی استاد مدرسه سیاسی-اقتصادی لندن در کتاب " دیکتاتوری و توسعه در ایران" به صراحت اشاره می کند که حضور مردم رکن اصلی پیروزی انقلاب بود. اگر مائو در انقلاب چین راهپیمایی بزرگ را سازمان داد، تمام ایران، تمام شهر ها و روستاها عرصه و گستره راهپیمایی مردم در آن سالها بود. مردم آن چنان پرشور به صحنه آمدند که شاه به ناگزیر صدای انقلاب مردم ایران را شنید و بر زبان آورد.
بارها شنیده ایم که گفته اند علت محدثه انقلاب علت مبقیه آن است. ما نیاز داریم که مردم همواره در صحنه باشند. قانون اساسی که حکومت را حق مردم می داند و اداره کشور را از طریق مراجعه به آراء عمومی ترسیم می کند؛ به روشنی به حق مردم در برگزاری تجمعات و راهپیمایی اشاره می کند.
به هر دلیل پس از انتخابات ، در تهران و شهرستان ها، تا به امروز امکان و مجوز برگزاری راهپیمایی و اعلام نظر مردم بدون دغدغه حضور نیروهای خودسر و هدایت شده از محافل پیدا و پنهان، میسر نشده است.
نماز جمعه یک فرصت و امکان شرعی ، عرفی و قانونی برای حضور مردم است. این نکته را از این رو مطرح نمی کنم که قرار است فردا نماز جمعه تهران به امامت آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شود، بلکه باور دارم همیشه مردم می توانند و باید از فرصت و فضای نماز جمعه برای بیان نظر و رای خود بهره بگیرند.
سخن اصلی کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات، آقایان موسوی و کروبی هم این بوده که در یک حرکت گسترده اعتراضی به نتیجه انتخابات، در چهارچوب نظام و بر مبنای یک حرکت مسالمت آمیز و بدون خشونت، حقوق ملت ایران را پیگیری خواهند کرد.
نماز جمعه فرصتی است برای نشان دادن حضور مردمی که می خواهند دیده شوند و صدای اعتراضشان به گوش برسد.
حکومتی که به حکمت ، خرد و شریعت باور دارد و مبنای مشروعیت خود را اعتماد و حمایت مردم می داند؛ از حضور مردم و شنیدن صدای آنان استقبال می کند، تا بقای حکومت تضمین شود.
نماز جمعه از سوی دیگر فرصتی ست تا امام جمعه ضمن توصیه خود و مردم به تقوا، به بررسی مهمترین مسایل ملی ،منطقه ای و جهانی روز بپردازد. گر چه نماز جمعه قم چند هفته پیش با شرایطی رویارو شد که امامان جمعه، حضرات آیات جوادی آملی و امینی و استادی ، از حضور در نماز جمعه امتناع کردند و کوشیدند با خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای برون رفت از بحران عدم اعتماد ملی چاره جویی کنند، به نظر می رسد نباید جایگاه نماز جمعه تهران را برای حضور، بیان و تحلیل وقایع پیش آمده دست کم گرفت.
به هر تقدیر، نماز جمعه جایی ست که مردم باید سخن دل خویش را بگویند و بشنوند . شرکت کنندگان در نماز جمعه را نه می توان به اغتشاشگران منتسب کرد، نه به دشمن و نه به بیگانه.از طرف دیگر قابل سرکوب هم نیست. نماز جمعه تابلو وجدان عمومی جامعه است....وجدان عمومی جامعه چنان که آقای عباس آخوندی وزیر پیشین مسکن در حضور مقام رهبری عنوان کرده اند، از نتیجه انتخابات قانع و خرسند نیست. باید دید امام جمعه این هفته تهران که نگاه ها از همه سو به سوی او دوخته شده است ، پس از نزدیک به چهل روز چه خواهد گفت؟
------------------------
اعتماد ملی

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)