سال نو مبارک

هر روزتان بهار
بهارتان خجسته و سبز
سبز باشید، ماندگار

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)